Zapisnik sa osnivačke skupštine

ZAPISNIK

SA OSNIVAČKE SKUPŠTINE

UDRUGE VETERANA 40. INŽENJERIJSKE BOJNE HV – SPLIT

Nadnevak: 10. studenoga 2016. godine

Početak: 17,00 sati

Mjesto: Split - prostorija Udruge „Branitelj“

Nazočno: 26 zastupnika

 • Intoniranje Državne himne.
 • Minuta šutnje za sve poginule branitelje.

Davor Turić, predsjednik Inicijativnog odbora Udruge veterana 40. inženjerijske bojne, pozdravlja sve nazočne i drage goste te otvara osnivačku sjednicu Skupštinu te predlaže da se Inicijativni odbor veterana 40. inženjerijske bojne u sastavu:

 1. Davor Turić - predsjednik,
 2. Ljubo Kutleša - član,
 3. Mario Svalina - član,
 4. Šime Kušeta - član i
 5. Slobodan Skejić - član,

preimenuje u Radno predsjedništvo osnivačke skupštine veterana 40. inženjerijske bojne.

Slijedi glasanje podizanjem ruku. Predsjedavajući konstatira da je jednoglasno podržan prijedlog o preimenovanju Inicijativnog odbora u Radno predsjedništvo.

Nakon usvajanja odluke predsjedavajući obrazlaže Poslovnik o radu osnivačke skupštine te isti stavlja na usvajanje. Slijedi glasanje podizanjem ruku.

Jednoglasno je podržan Poslovnik o radu osnivačke skupštine.

Nakon toga predsjedavajući predlaže izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika, te predlaže da zapisnik vodi Slobodan Skejić, a ovjerovitelji zapisnika da budu Štefica Hrestak i Marijan Bešlić.

S obzirom da dodatnih prijedloga nije bilo predsjedavajući isti daje na usvajanje.

Nakon glasovanja konstatira :

Jednoglasno za zapisničara je izabran Slobodan Skejić a za ovjerovitelje zapisnika izabrani su Štefica Hrestak i Marijan Bešlić.

Nakon toga predsjedavajući Turić predlaže

DNEVNI RED:

 1. Obrazloženje razloga za osnivanje i donošenje odluke o osnivanju Udruge
 2. Podnošenje i usvajanje Statuta Udruge
 3. Izbor članova Predsjedništva Udruge
 4. Izbor članova Izvršnog odbora
 5. Donošenje odluke o davanju ovlaštenja za zastupanje
 6. Donošenje odluke o pokretanju postupka za upis u registar udruga
 7. Izbor likvidatora Udruge,
 8. Razno

Ad. 1.

Obrazloženje razloga za osnivanje i donošenje odluke o osnivanju Udruge

Predsjedavajući Turić obrazlaže razlog za osnivanje i donošenje odluke o osnivanju Udruge. Ukratko je obrazložio svrhu osnivanja Udruge, ciljeve koji se žele postići i ključne djelatnosti udruge.

Nakon rasprave o svrsi Udruge zaključeno je da je ona opravdana i da je potrebno pristupiti osnivanju Udruge koja će time imati svojstvo pravne osobe.

Predsjedavajući je stavio na glasovanje prijedlog odluke o osnivanju Udruge veterana 40. inženjerijske bojne.

Nakon provedenog postupka glasovanja predsjedavajući je utvrdio da je jednoglasno donesena odluka da se ide u osnivanje Udruge veterana 40.inženjerijske bojne.

Ad. 2.

Podnošenje i usvajanje Statuta Udruge

Predsjedavajući Turić čita prijedlog Statuta.

Nakon diskusije o istom predsjedavajući zaključuje raspravu i daje na usvajanje prijedlog Statuta. Glasuje se javno podizanjem ruku. Nakon provedenog glasovanja predsjedavajući Davor Turić konstatira :

Jednoglasno je donesena odluka da se usvaja Statut Udruge veterana 40. inženjerijske bojne.

Ad. 3.

Izbor članova predsjedništva

U skladu s odredbama članka 23. Statuta, predsjedavajući je pozvao nazočne osnivače udruge da istaknu kandidaturu za predsjednika udruge.

Nakon provedenog kandidacijskog postupka i glasovanja predsjedavajući je utvrdio da je za predsjednika udruge jednoglasno izabran

- Davor Turić

U skladu s odredbama članka 23. Statuta, predsjedavajući je pozvao nazočne osnivače udruge da istaknu kandidaturu za potpredsjednika udruge.

Nakon provedenog kandidacijskog postupka i glasovanja predsjedavajući je utvrdio da je za potpredsjednika udruge jednoglasno izabran

- Ljubo Kutleša

U skladu s odredbama članka 23. Statuta, predsjedavajući je pozvao nazočne osnivače udruge da istaknu kandidaturu za tajnika udruge.

Nakon provedenog kandidacijskog postupka i glasovanja predsjedavajući je utvrdio da je za tajnika udruge jednoglasno izabran

- Slobodan Skejić

Izabrani predsjednik udruge gospodin Davor Turić pozdravlja sve nazočne i zahvaljuje se na ukazanom povjerenju. Ističe kako mu je žao zbog činjenice da se za članove predsjedništva nije kandidiralo više kandidata.

Ad. 4.

Izbor članova Izvršnog odbora

Temeljem članka 39. Statuta Izvršni odbor Udruge čini 7 redovitih članova Udruge a u isti automatizmom ulaze članovi predsjedništva Udruge:

 1. predsjednik Davor Turić,
 2. potpredsjednik Ljubo Kutleša
 3. tajnik Slobodan Skejić

S obzirom da su 4 mjesta u Izvršnom odboru upražnjena predsjedavajući predlaže da ta mjesta popune 3 pripadnika bivših satnija:

 1. iz Inženjerijske satnije,
 2. iz Prve pionirske satnije,
 3. iz Druge pionirske satnije,

a da bi četvrto mjesto u Izvršnom odboru popunjavali dogovorom pripadnici Logističkog voda i Zapovjedništva 40. inženjerijske bojne.

Dodatnih prijedloga i primjedbi nije bilo pa predsjedavajući traži od prisutnih da predlože svoje kandidate za Izvršni odbor.

Nakon međusobnih konzultacija prisutni su predložili da ta mjesta popune pripadnici postrojbe:

 • Šime Kušeta - Inženjerijska satnija,
 • Milko Madunić - 1. pionirska satnija,
 • Mario Svalina - 2. pionirska satnija,
 • Ivan Šamija - Zapovjedništvo i Logistički vod.

Prijedlog se daje na usvajanje. Glasuje se javno podizanjem ruku.

Nakon provedenog glasovanja predsjedavajući konstatira :

Jednoglasno za članove Izvršnog odbora izabrani su:

 1. predsjednik Davor Turić,
 2. potpredsjednik Ljubo Kutleša
 3. tajnik Slobodan Skejić
 4. Inženjerijska satnija - Šime Kušeta
 5. 1. pionirska satnija - Milko Madunić,
 6. 2. pionirska satnija - Mario Svalina,
 7. Zapovjedništvo i Logistički vod - Ivan Šamija.

Ad. 5.

Donošenje odluke o davanju ovlaštenja za zastupanje

Predsjedavajući je, pozvavši se na članak 5. Statuta, utvrdio da su kao osobe ovlaštene za zastupanje

Udruge imenovane:

 1. Davor Turić, u svojstvu predsjednika Udruge,
 2. Ljubo Kutleša, u svojstvu podpredsjednika Udruge i
 3. Slobodan Skejić u svojstvu Tajnika Udruge.

Ad. 6.

Donošenje odluke o pokretanju postupka za upis u registar udruga

Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Udruge pojašnjavajući da u koliko želimo i pravno postojati moramo donijeti odluku o pokretanju postupka za upis u Registar udruga.

Dodatnih primjedaba nije bilo stoga predsjednik daje prijedlog odluke na glasovanje.

Glasuje se javno podizanjem ruku. Nakon izvršenog glasovanja predsjedavajući konstatira :

Jednoglasno je donesena odluka o pokretanju postupka za upis Udruge veterana 40. inženjerijske bojne u registar Udruga.

Ad. 7.

Izbor likvidatora Udruge

Predlaže se da likvidator Udruge bude predsjednik Udruge Davor Turić. Predsjedavajući prijedlog daje na usvajanje. Nakon izvršenog glasovanja predsjednik konstatira :

jednoglasno je donesena odluka da će likvidator Udruge biti predsjednik Udruge Davor Turić.

Ad. 8.

Razno

Pod točkom „Razno“ dogovaralo se o jubilarnoj proslavi 25 godina osnivanja 40. inženjerijske bojne te je odlučeno da vlastitim sredstvima pripadnika bojne i ove godine proslavimo godišnjicu osnivanja postrojbe.

Osnivačka skupština veterana 40. inženjerijske bojne završena je u 18,20 sati.

Zapisničar:

Slobodan Skejić

Ovjerovitelji zapisnika:

Štefica Hrestak

Marijan Bešlić